Menu
Zoeken Annuleer

Medezeggenschapsraad

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden.

Dit doen zij door:
  • de (beleids-)voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van het advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met de achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op 'De Vordering' beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.
De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij vergaderen ongeveer vijf maal per schooljaar. De directie van de school is ook aanwezig bij deze vergaderingen. Hij heeft enkel een adviserende rol.

Momenteel is de MR als volgt samengesteld:
Ingmar de Koning  (oudergeleding)
Gert Verbeek          (oudergeleding)
Tim Berends           (teamgeleding)
Monique Bakker     (teamgeleding)

Beryl Grob-Schouten (directie)

Wilt u de medezeggenschapsraad mailen? Dat kan. Het mailadres is: MR@devordering.skbg.nl