Menu
Zoeken Annuleer

Groep 4-5Groep 4-5 is de groep van juf Ingrid ( maandag t/m donderdag) en juf Maaike (op vrijdagochtend).
Zij hebben deze groep, bestaande uit 27 kinderen, onder hun hoede.

Naast uiteraard de vakken taal en rekenen,  worden er nog vele andere lessen gegeven en activiteiten ondernomen.
Zo worden de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis) thematisch, in periodes van vijf weken, gegeven. 

Per schooljaar zijn er twee zgn. schoolbrede projecten.
Dat wil zeggen dat ouders/verzorgers op enige wijze bij deze projecten betrokken. Dat kan door middel van het bijwonen
van de opening of afsluiting of tussentijds bij bijv. een excursie.
Volgens een vast rooster krijgen de kinderen ook muziekles, verkeer, Engels, kanjertraining, dans en drama.

Op dinsdag gaan zij gymmen.

Groepsspecifieke informatie kunt u lezen in onderstaande flyer.
1718 flyer groep 4-5