Menu
Zoeken Annuleer

Groep 5-6

Welkom in groep 5-6,
de groep van juf Mariël (maandag t/m donderdag) en juf Elke (vrijdag).
In deze groep zitten 26 leerlingen. 
Naast uiteraard de vakken taal en rekenen,  worden er nog vele andere lessen gegeven en activiteiten ondernomen.

Zo worden de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis) thematisch, in periodes van ongeveer vijf weken, gegeven. Per schooljaar zijn er twee zgn. schoolbrede projecten. 
Dat wil zeggen dat ouders/verzorgers op enige wijze bij deze projecten betrokken.
Dat kan door middel van het bijwonen van de opening of afsluiting of tussentijds bij bijv. een excursie.

Volgens een vast rooster krijgen de kinderen ook muziekles, verkeer, Engels, kanjertraining, dans en drama.
De leerlingen werken met weektaken om te leren plannen. 

Op maandagmiddag gaan zij gymmen. 

Groepsspecifieke informatie kunt u lezen in onderstaande flyer.
1718 flyer groep 5-6