Menu
Zoeken Annuleer

Thematisch werken

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek worden op onze school niet  apart gegeven maar vanuit een thematische aanpak aangeboden. Het schooljaar is verdeeld in acht perioden. Per periode, die vijf weken duurt, staat een bepaald thema centraal. Hierbij wordt groepsdoorbrekend gewerkt d.w.z. dat de kinderen, per bouw, door elkaar zitten en samenwerken. Zo werken de leerlingen van groep 1 en groep 2 (onderbouw) samen, de leerlingen van groep 3 en groep 4 (middenbouw) en de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 (bovenbouw). 

Twee van de acht projecten zijn zgn. schoolbrede projecten. Hierbij worden ouders/verzorgers betrokken. Dit kan zijn d.m.v. het bijwonen van een opening of afsluiting, een klassententoonstelling of excursie.

 

Weer, klimaat, aarde en heelal

Met de start van het nieuwe jaar,  beginnen we ook met een nieuw thematisch werken project.
In alle groepen staat het 'weer, klimaat, aarde en heelal' centraal.
 
In de groepen 1 t/m 3 werken ze over de verschillende seizoenen. Gelet op het huidige seizoen 'winter', zal deze uitgebreider aan de orde komen dan de andere seizoenen. Het gaat hierbij vooral om: het weer, de temperatuur buiten meten, koud en ware en wat draag je in de winter voor kleding.

Bij groep 4 werken ze deze periode aan de volgende onderwerpen:
- 'door weer en wind', over het weer
- 'in andere landen', over de aarde
- 'de ruimte in', over het heelal

En de bovenbouw, groep 5 t/m 8, werkt hierbij groepsdoorbrekend aan het onderwerp natuurverschijnselen. Denk aan aardbevingen, tsunami, vulkanen, energie, fossiele brandstoffen en de werking van het oog en oor.