Menu
Zoeken Annuleer

Thematisch werken

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek worden op onze school niet  apart gegeven maar vanuit een thematische aanpak aangeboden. Het schooljaar is verdeeld in acht perioden. Per periode, die vijf weken duurt, staat een bepaald thema centraal. Hierbij wordt groepsdoorbrekend gewerkt d.w.z. dat de kinderen, per bouw, door elkaar zitten en samenwerken. Zo werken de leerlingen van groep 1 en groep 2 (onderbouw) samen, de leerlingen van groep 3 en groep 4 (middenbouw) en de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 (bovenbouw). 

Twee van de acht projecten zijn zgn. schoolbrede projecten. Hierbij worden ouders/verzorgers betrokken. Dit kan zijn d.m.v. het bijwonen van een opening of afsluiting, een klassententoonstelling of excursie.

 

Handel en economie

Vandaag zijn wij gestart met het project 'handel en economie'.
In de onderbouw gaan de kleuters werken over het onderwerp: kleding De eerste twee weken van het project staat verkleden en carnaval centraal. De laatste twee weken wordt er gewerkt over mode en de kledingwinkel.
In de midden- en bovenbouw krijgen de leerlingen in de eerste twee weken theorie over o.a. de Eerste Wereldoorlog, de watersnoodramp, Vincent van Gogh en kinderarbeid. In de laatste twee weken gaan deze leerlingen in gemixte groepjes een ontwerp uitwerken en maken hierover een poster.