Menu
Zoeken Annuleer

Documentatie

Hieronder vind u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids

In onze schoolgids geven wij u een beeld van de school en haar ontwikkeling. Tevens willen we u inzicht geven in onze doelen, werkwijzen en activiteiten. Wij vertrouwen erop dat deze gids hieraan een bijdrage levert en dat de inhoud ervan een goed beeld van onze school geeft.

Klik hier om de schoolgids 2017-2018 te bekijken.


Schoolkalender

De schoolkalender is een aanvulling op onze schoolgids. In de kalender worden o.a. geplande activiteiten weergegeven, studiedag(en) van het team, vakanties etc. Over de geplande activiteiten wordt bij de betreffende maand een kleine toelichting gegeven. Naast de kalendertekst, is er ook een verkorte versie van de schoolgids in opgenomen.

De schoolkalender 2017-2018 kunt u door hier te klikken bekijken.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders/verzorgers, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer-
en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt wanneer wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag.

Klik hier om ons pestprotocol te downloaden.

Regeling melden misstand

Wanneer er een vermoeden van misstand is ontstaan, dan kan er teruggevallen worden op de Regeling melden misstand oftewel klokkenluidersregeling die door SKBG Onderwijs is opgesteld.

Klik hier voor het lezen van deze regeling.