Menu
Zoeken Annuleer

Pijlers

Onze school heeft als uitgangspunt drie pijlers. Deze zijn:

 
    Deze manier van onderwijs houdt in dat een kind op zijn/haar eigen niveau leert. 
    Dat is niet meer dan logisch want elk kind is anders. De lesstof wordt hierbij aan het kind 
    aangepast en op  manier aangeboden dat het bij de interesses van het kind ligt.

    Meer informatie adaptief onderwijs


 
    "Samenwerken' staat hierbij centraal. Gedurende een schooldag worden groepjes kinderen 
    gevormd die met elkaar: discussiëren over de lesstof, elkaar uitleg en informatie geven en elkaar 
    overhoren. De kinderen leren hierdoor van de leerkracht maar ook van elkaar!

    Meer informatie coöperatief leren    Door dagelijks toepassing wordt een kind bewust gemaakt van zijn/haar eigen gedrag en de 
    gevolgen hiervan. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf én een ander leert
    denken. Het geeft een kind handvatten hoe te handelen in diverse sociale situaties. 

    Meer informatie kanjertraining


                              
        Alle leerkrachten op onze school zijn gecertificeerd kanjertrainer.

Dat onze pijlers goed aanslaan bij vele ouders, blijkt uit het groeiend aantal leerlingen. Gezien de vergrijzing om ons heen, wil dat toch iets zeggen. Naast de wijze van lesgeven, zijn natuurlijk ook de behaalde resultaten van dit onderwijs van belang. En dat zit wel goed! De afgelopen jaren stroomden de leerlingen uit groep 8 gemiddeld uit op havo-niveau.