Menu
Zoeken Annuleer

Klankbordgroep


De klankbordgroep is een groep bestaande uit:
-    ouders/verzorgers
-    een afgevaardigde van de OR
-    een afgevaardigde van de MR
-    de directeur en een leerkracht van school

Zij komen minimaal één keer per jaar bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei zaken die ons gezamenlijk aangaan.
Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.
Deze komt ter inzage te hangen in de hal van school.