Menu
Zoeken Annuleer

Medezeggenschapsraad

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden.

Dit doen zij door:
  • de (beleids-)voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van het advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met de achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op 'De Vordering' beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.
De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders van elke school.. Zij vergaderen ongeveer vijf maal per schooljaar. De directie van de school is ook aanwezig bij deze vergaderingen. Zij heeft enkel een adviserende rol.

Momenteel is de MR als volgt samengesteld:
Edith Willems              lid
Ineke Fröling               lid
Linsey Menning           lid
Christine Kemperman  lid
Gert Verbeek                lid
Ingmar de Koning        lid
Tim Berends                voorzitter
Monique Bakker          secretaris

Beryl Grob Schouten  (directie)

Wilt u de medezeggenschapsraad mailen? Dat kan. Het mailadres is: MR@devordering.skbg.nl

Klik hier voor de flyer "medezeggenschapsraad schooljaar 2017/2018"