Menu
Zoeken Annuleer

Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met het team allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen. Zij vergadert eenmaal per maand samen met de directie. 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van 'De Vordering'. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

De huidige OR bestaat uit:

Sander Rijkenbarg     voorzitter
Lisa Stokebrook         penningmeester
Martin Leegstra          lid
Marian Teeuwen         lid
Rianne Fleming          lid


Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage aan ouders/verzorgers. Van dit geld worden activiteiten betaald zoals: Sinterklaas, bosfeest, de koffie/thee en wat lekkers tijdens oudercontactmomenten etc. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. De bijdrage voor dit schooljaar is € 35,00 per kind. Wanneer uw zoon/dochter halverwege het schooljaar op onze school komt wordt de bijdrage gehalveerd.

Wilt u de ouderraad mailen? Dat kan. Het mailadres is: OR@devordering.skbg.nl